Hoeveel extra pensioen heb ik nodig?

Zal ik wel genoeg inkomen hebben tijdens mijn pensioen? Het is een veelgestelde en terechte vraag. Alle kenners waarschuwen dat ons wettelijk pensioen niet voldoende zal zijn om onze levensstandaard te behouden. En door de vergrijzing worden de pensioenen gigantisch duurder voor de overheid waardoor er geen beterschap te verwachten is. Momenteel ontvangt de gemiddelde werknemer voor zijn pensionering ongeveer 60% van zijn laatste nettoloon. Dus iemand die 1500 euro netto/maand heeft, zal maar ongeveer 900 euro krijgen. Uw koopkracht zal dus gevoelig dalen. Wie denkt de pensioenkloof volledig op te vangen met pensioensparen, komt bedrogen uit. Daarvoor is het pensioengat veel te groot. En de inflatie zorgt ervoor dat het geld in waarde daalt. Stel dat u werkt tot 65 jaar, en 25 jaar lang 600 euro per maand extra nodig heeft, dan zal u 180000 moeten bijeen krijgen. Als je niets van uw kapitaal wil consumeren, maar enkel van de rente dan heb je nog meer nodig. Hoeveel zal de rente op een spaarrekening dan zijn? Stel 3% (dus veel meer dan nu): 240000 + 3% elk jaar = 7200 = 600 per maand in waarde van nu. Maar door de inflatie zal 1 euro van nu over 30 jaar maar de helft waard zijn. Dit is het gemiddelde waardevermindering van het geld. Met andere woorden: over 30 jaar kost alles dubbel zoveel.

Zo’n groot kapitaal sparen is niet mogelijk met een normaal inkomen. Vandaar dat we moeten beleggen op lange termijn om ons geld te laten groeien. Er is geen andere mogelijkheid. Als u vroeg start met de juiste belegging, kan u wel een groot kapitaal opbouwen.

Hieronder vindt u enkele websites met meer informatie over de pensioenproblemen:

Het grote pensioenbedrog

Pensioen België

Pensioen kijker Nederland

De inflatie

Waarom beleggen voor uw pensioen?

Zowel in België als in Nederland stijgt het aantal mensen dat met pensioen gaat en daalt het aantal mensen dat werkt. Het pensioensysteem is in België iets anders dan in Nederland, vandaar dat we deze problematiek per land bespreken. Voor beide landen kan men stellen dat de meeste mensen een enorme stap terug moeten zetten ten opzichte van hun laatste loon.

Wie het later goed wil hebben zal daar tijdens zijn actieve jaren een inspanning voor moeten doen.

Pensioen in België

De meeste mensen overschatten wat ze later als pensioen zullen ontvangen. Het gemiddelde wettelijk pensioen voor een voltijdse loopbaan bedraagt slechts 800 euro per maand. Om een idee te hebben van wat u zal ontvangen kan u enkele gegevens invullen op de website van de overheid: mypension.be

Naast het wettelijk pensioen zijn er nog andere pensioenpijlers:

Het aanvullend pensioen: een groepsverzekering via de werkgever voor de werknemers.

Het individueel aanvullend pensioen met fiscaal voordeel: pensioensparen en levensverzekering.

De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat dit zal volstaan om van een welvaartvast pensioen te genieten. Maar deze drie pensioenpijlers zullen meestal niet volstaan om 75% van het laatste beroepsinkomen te bereiken. Niet iedereen heeft een groepsverzekering via de werkgever en zelfs als je op uw 30ste start met pensioensparen zal je nog bijkomend moeten sparen.

Men kan dus stellen dat het noodzakelijk is zo vroeg mogelijk te starten met iets opzij te leggen voor de oude dag. Naast gewoon sparen is het verstandig ook een deel te beleggen om een groter kapitaal op te bouwen. Als men hiermee vroeg begint, kan men door een relatief klein kapitaal te beleggen in aandelen en grondstoffen, een groot kapitaal opbouwen tegen zijn of haar pensioenleeftijd. Als we na twintig of dertig jaar een groot kapitaal willen bekomen, moeten we risico nemen. Met een gewoon fonds dat vijf procent per jaar rendement heeft, komen we er niet.

Via volgende websites kan u meer info vinden in verband met het pensioen:

http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/pensioen.php

Pensioen in Nederland

In Nederland is de situatie anders dan in België maar de meeste Nederlanders denken onterecht dat de AOW uitkering en het werkgeverspensioen zullen volstaan om 70% van hun laatste beroepsinkomen te ontvangen als pensioen. U kan op de website mijnpensioenoverzicht.nl een persoonlijke pensioentest uitvoeren. Naast sparen is het dus ook raadzaam zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen om een kapitaal op te bouwen. Enkel sparen met drie of vier procent rendement is niet voldoende.

Via volgende websites kan u meer info vinden in verband met het pensioen:

http://www.gepensioneerden.nl

http://www.pensioenkijker.nl

Wist u dat:

het gemiddelde wettelijk pensioen in België maar 800 euro bedraagt?

weinig mensen in België en Nederland een pensioen ontvangen dat 75% van hun laatste loon bedraagt?

zelfs ministers al gewaarschuwd hebben dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan?

40 jaar lang maximaal pensioensparen in België uw pensioentekort maar voor 1/3de oplost?

20 jaar lang maximaal pensioensparen in België (met 7% rendement) een extra pensioen geeft van amper 75 euro per maand.

in 2050 er 60% meer 65 plussers zullen zijn?

een goede pensioenplanning u later heel wat frustraties en ontgoochelingen kan besparen?

u ook al kan beleggen met 250 euro?

u eenvoudig kan beleggen zonder beurskennis en zonder er elke maand tijd aan te besteden?

koop pensioengids