Ga naar de inhoud

Zelf beleggen of pensioensparen?

Hoeveel winst kan je maken door zelf te beleggen? En hoeveel meer rendement heb je dan ten opzichte van pensioensparen via de bank? We rekenen het uit met data van de S&P 500 index uit het verleden: netto ruim 9% per jaar over de laatste 40 jaar. Op de website https://dqydj.com/sp-500-periodic-reinvestment-calculator-dividends kan u zelf een simulatie maken.

In België kan je standaard voor 1020 euro per jaar pensioensparen in 2024. (990 in 2023) Je kan daarvan 30% terugkrijgen via de belastingen op uw loon. Dus netto beleg je elk jaar met 693 euro.
We simuleren hier dat we zelf beleggen met 693 euro per jaar en pensioensparen met 990 euro per jaar, om een juiste vergelijking te maken. In beide gevallen is de eigen inleg per jaar dus hetzelfde maar bij pensioensparen wordt er meer ingezet.

Voorbeeld:

Zelf 693 euro beleggen per jaar gedurende 40 jaar met een ETF van de S&P 500. Dit is dus 57.75 euro per maand. Met de link hierboven van dqydj.com kan je begin en einde ingeven: de jaren 1983 en 2023. Dan 57.75 euro per maand en dan klik je op “show advance” waar je “ignore fees” kan selecteren want dat zijn belastingen in de VS die hier niet van toepassing zijn. In onze gids ontdekt u welke 2 maanden statistisch gezien het beste zijn om bij te kopen. Elke maand bijkopen is dus niet nodig.
Dit geeft een eindkapitaal van meer dan 300000 euro. Je kan op die website ook een grafiek weergeven.

Met pensioensparen is het rendement per jaar veel lager. U kan kiezen voor de pensioenspaarverzekering die amper de inflatie kan bijhouden waardoor u eigenlijk geen winst maakt of u kan kiezen voor een pensioenspaarfonds via de banken. Die rendementen gaan van amper 3% tot 6%. We nemen voor deze berekening een gemiddelde van 6% per jaar. Dit is een pak lager dan zelf beleggen door de hogere kosten en omdat er deels in obligaties wordt belegd die minder opbrengen op lange termijn. Dan negeren we ook nog de instapkosten en de uitstapkosten die soms 3% bedragen. Op uw 60ste moet u bovendien 8% belasting betalen op een fictief rendement van van 4.75% (ook als uw fonds het slechter deed). Dat is ongeveer 9165 euro na 35 jaar. Als u voor uw 60ste het kapitaal wil opnemen, betaalt u 33% boete + de gemeentebelasting (0-9%). Dus voor de meeste mensen is dit ongeveer 40% belasting in totaal bij vervroegde opname.
We investeren dus 82.5 euro per maand (990/12). We ronden af op 82 euro per maand (want 82.5 kan je niet ingeven), 40 jaar lang en 6% per jaar. Op https://www.berekenhet.nl/modules/beleggen/eindkapitaal.html kan je alles ingeven. Belast in box 3 zet je op nee.
Dit geeft ongeveer een eindkapitaal van 158000 – 9165 belasting = 148835 euro. Eigenlijk minder want de laatste 5 jaar is er minder rendement omdat die 9165 euro belasting niet kan renderen.

Bij 5% per jaar zou dit zijn: 122000 – 9165 belasting = 112835 euro

Conclusie:

Als we zelf hadden geïnvesteerd met 693 euro per jaar komen we aan een eindkapitaal van 300000 euro met echte data van de laatste 40 jaar. Dit is ruim 150000 euro meer dan via het pensioenspaarfonds! En dan houden we nog geen rekening met dure instapkosten bij de meeste pensioenspaarfondsen. En wat als je een zwak pensioenspaarfonds hebt dat minder dan 6% haalt? Dan is het verschil nog groter. De inleg was dus 30% minder per jaar maar op het einde is er dubbel zoveel kapitaal.

De voordelen van zelf beleggen ten opzichte van pensioensparen:

  • Minstens dubbel zoveel winst. Mogelijks zelfs drie keer zoveel.
  • Bij een noodgeval, bijvoorbeeld een ernstige ziekte van uzelf of uw kind, kan u onmiddellijk alles of een deel verkopen zonder een boete of belasting te betalen. Jammer genoeg wordt niet iedereen oud.
  • Je moet geen belasting betalen op uw winst. Dit valt in België onder het normaal beheer van uw vermogen.
  • Je kan al beginnen als student. Bij pensioensparen moet je wachten tot je werkt om 30% terug te krijgen via de belastingbrief. In de toekomst kan men dat ook afschaffen of de belasting op uw 60ste verhogen.
  • De kosten van ETF’s zijn veel lager. Doordat je het zelf doet, moet je geen tussenpersonen betalen.

Soms hoor je een nadeel dat volgens mij niet opweegt tegen de voordelen:

  • Je zou voortijdig een deel of alles kunnen verkopen om luxeproducten te kopen. Stel dat je op uw 50ste een deel zou verkopen. Bijvoorbeeld 10000 euro. Dan zal je tegen uw pensioen minder overhouden, maar vermoedelijk nog altijd 100000 meer dan bij pensioensparen. Dus een ramp is dat niet. Als je het maximum kapitaal wil opbouwen tot je 60 of 65 bent, dan zal je discipline moeten hebben. Als je geen vertrouwen hebt in uzelf, kan je ook voor de helft pensioensparen en voor de helft zelf beleggen. Of als het kan maximum pensioensparen en maximum zelf beleggen. Je zal het zeker kunnen gebruiken tijdens je pensioen.