Ga naar de inhoud

Beleggen

Wat is beleggen?

Hoeveel winst kan je maken met aandelen?

De meeste mensen onderschatten welke rendementen mogelijk zijn met beleggen in aandelen op de lange termijn. Zo steeg de grootste beursindex ter wereld, de S&P 500, sinds 1970 gemiddeld met 10% per jaar! (tot eind 2023) In 1970 was de waarde ongeveer 80 en op het einde van 2023 ongeveer 4800. Dus ongeveer 60 keer meer. In werkelijkheid is de stijging nog groter omdat je elk jaar een dividend kreeg (=uitbetaling in cash). Op de website van dqydj.com/sp-500-periodic-reinvestment-calculator-dividends kan je berekenen hoeveel kapitaal je nu zou hebben als je bijvoorbeeld in 1990 1000 euro per jaar (83.3 per maand) had geïnvesteerd in de S&P 500: 240000 euro met 34000 inleg. Dat is dus maal 7. In de brede media komt beursnieuws meestal aan bod als het slecht gaat, niet als de beurskoersen hard stijgen. Daarom heb je misschien een fout beeld van de aandelenkoersen. Verder op deze pagina geven we enkele voorbeelden van bekende aandelen.

Hieronder zie je een grafiek van de Amerikaanse S&P 500 index sinds het jaar 1990. Elk verticaal streepje stelt 1 maand voor. Geel bij een stijging, blauw bij een daling. In 1990 stond de index rond 300, nu ruim boven 4000. De werkelijk stijging is nog hoger omdat het dividend in deze index niet geïnvesteerd wordt. Wij kiezen altijd een ETF die het dividend automatisch gaat herbeleggen. Zo profiteren we optimaal van intrest op intrest. Klik op de grafiek om te vergroten.


Hieronder ziet u de prestatie van de Amerikaanse S&P 500. Van 1942 tot 2022 was ongeveer 80% van de jaren positief. Een gemiddeld positief jaar steeg 19% inclusief het dividend. Een gemiddeld negatief jaar daalde 12% inclusief het dividend. Slechts 1 keer waren er 3 opeenvolgende jaren. 12 keer waren er 3 opeenvolgende positieve jaren of meer. In 2023 was de winst meer dan 26%. Hieronder ziet u een mooie tabel van @charliebilello (volg hem op X/twitter en schrijf in op zijn nieuwsbrief via https://bilello.blog)

Tabel met winst van de beursindex S&P 500 van 1928 tot 2023

Als je de jaarlijkse prestaties van de S&P 500 rangschikt volgens prestatie (volg je nog?) dan krijg je deze tabel van Charlie Bilello. De meeste jaren had je tussen de 10 en 20 procent winst en daarna zelfs tussen 20 en 30 procent!

Jaarlijkse winsten van de S&P 500 van 1928 tot 2023

Hieronder zie je 4 beursindexen sinds 2002: in het rood de Nasdaq 100 (ETF = QQQ) die 859% steeg, dan de S&P 500 in het groen die 300% steeg, dan de Duitse DAX in het blauw die 219% steeg en tenslotte de Nederlandse AEX index die 53% steeg.

grafiek beursindexen

Het beste resultaat zal je bekomen door op de kosten te letten en daarom kiezen we voor ETF’s of trackers in plaats van aandelenfondsen zodat we op de lange termijn een veel groter kapitaal zullen bekomen. 1% meer rendement per jaar maakt heel veel verschil op lange termijn.

Er zijn veel bekende beleggers die talent hadden om vaak goede aandelen te kopen. Beleggers zoals Warren Buffett, Mohnish Pabrai, Edward Lampert en Joel Greenblatt konden jarenlang een groot vermogen opbouwen. Zo had de holding van Warren Buffett in 1962 een boekwaarde van 7.5 dollar per aandeel. Nu is deze gegroeid tot meer dan 500.000 dollar per aandeel (ticker BRK.A). Gedurende bijna 60 jaar groeide 1000 euro daardoor tot meer dan 66 miljoen euro.

Maar vrees niet. Zonder actief te beleggen of het beursnieuws te volgen kan je ook een mooi rendement behalen. Met de informatie uit onze financiële gids kan je daardoor een vermogen opbouwen dat broodnodig zal zijn als aanvulling op het te lage pensioen. Of je kan dit beleggingsplan gebruiken om te beleggen voor uw (klein)kinderen zodat ze profiteren van de lange tijd die hen nog rest.

Om je duidelijk te maken dat ook jij op de beurs een groot kapitaal kan opbouwen, kijken we even naar de evolutie van bekende bedrijven. Als voorbeeld nemen we Amerikaanse aandelen omdat u hiervan snel grafieken kan terugvinden. Via de website finance.yahoo.com kan u de onderstaande tickers (aandelencode) ingeven om de grafiek op lange termijn (20 of 30 jaar) te bekijken van: (stand september 2023)

Restaurants McDonald’s (MCD): 1000 $ werd 260.000 $ sinds 1980 (x260)

Softwarebedrijf Microsoft (MSFT): 1000 $ werd 370.000 $ sinds 1990 (x370)

Sportartikelenfabrikant Nike (NKE): 1000 $ werd 100.000 $ sinds 1990 (x100)

Supermarkt Wal Mart (WMT): 1000 $ werd 750.000 $ sinds 1980 (x750)

Wat zijn de belangrijkste risico’s van beleggen?

Bij beleggen zijn er verschillende belangrijke risico’s waarmee beleggers rekening moeten houden:

Marktrisico en koersrisico: Dit is het risico dat de waarde van beleggingen kan schommelen als gevolg van winst en omzet van een bedrijf, algemene marktvolatiliteit, economische omstandigheden, politieke gebeurtenissen of andere macro-economische factoren.

Renterisico: Bij beleggingen in vastrentende effecten (zoals obligaties) bestaat het risico dat de waarde van de obligaties kan dalen als gevolg van een verhoging van de rentetarieven. Aandelen hebben meestal een hoge waardering als de rente laag is en omgekeerd. Deze afhankelijkheid is verschillend per sector en per bedrijf.

Inflatierisico: Inflatie kan de koopkracht van geld verminderen, waardoor de reële waarde van beleggingen afneemt. Dit kan leiden tot een verlies aan koopkracht over tijd. Normaal zal cash geld nog meer in waarde dalen.

Liquiditeitsrisico: Dit risico houdt verband met de mogelijkheid om een belegging snel te verkopen zonder aanzienlijk waardeverlies. Sommige beleggingen kunnen minder liquide zijn, wat betekent dat ze moeilijker te verkopen zijn zonder verlies van waarde.

Specifiek risico: Dit is het risico dat specifiek is voor een bepaalde belegging of sector, zoals bedrijfsspecifieke gebeurtenissen, sectorale uitdagingen of veranderingen in het management.

Valutarisico: Bij beleggingen in buitenlandse activa bestaat het risico dat schommelingen in valutakoersen de waarde van de beleggingen kunnen beïnvloeden wanneer deze worden omgezet naar de lokale valuta.

Politiek en regelgevingsrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of politieke gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op beleggingen, vooral in bepaalde sectoren of regio’s.

Het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van deze risico’s en om hun beleggingsportefeuille dienovereenkomstig te beheren, rekening houdend met hun beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie en beleggingshorizon. Diversificatie en het inwinnen van professioneel advies kunnen helpen om de blootstelling aan deze risico’s te beperken.

Kijk ook op ons Blog waar we veelgestelde vragen beantwoorden.